Aan wie laat je na?

Aan wie je nalaat wordt bepaald door je burgerlijke staat en je bloedband. Als je getrouwd bent – of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan – ben je als partners automatisch ook erfgenamen van elkaar. Verder …

Lees meer

Nalaten steeds complexer

Als je geen testament laat opstellen waarin je bepaalt aan wie je wat wil nalaten, bepaalt de wet aan wie je je bezittingen en schulden nalaat. In de meest voorkomende situatie betekent dit je echtgenoot …

Lees meer

Gedoe voorkomen

Nadenken over je nalatenschap is vaak tweeledig. Aan de ene kant kun je nadenken over wat je zelf graag wilt. Aan wie wil je wat nalaten. Aan de andere kant kun je nadenken over hoe …

Lees meer

Wat erven we eigenlijk?

Als we aan een erfenis denken, denken we al snel aan geld, (waardevolle) spullen en een eventueel eigen huis. Dat is ook terecht. We erven in Nederland verreweg de meeste waarde in de vorm van …

Lees meer

Waar moet ik beginnen?

Zodra een dierbare overlijdt, handel je meestal op adrenaline en ben je vooral bezig met alle zaken rondom de uitvaart. Als mogelijk erfgenaam is één ding ook in die dagen al van wezenlijk belang. Gedraag …

Lees meer

Aanvaarden of verwerpen?

Als vaststaat dat je erfgenaam bent, heb je de keuze om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Als je de erfenis aanvaardt, kun je dit “zuiver” doen of “beneficiair”. Beneficiair aanvaarden heet ook wel …

Lees meer

Wie wikkelt de erfenis af?

Via de wet is bepaald wie een erfenis mag afwikkelen. Wat je nalaat, is alleen maar bestemd voor je erfgenamen. Het zijn in principe dus ook de erfgenamen die de erfenis afwikkelen. Tenzij er anders …

Lees meer

Wat moet altijd gebeuren?

Als je te maken krijgt met de afwikkeling van een erfenis, dan moeten er veelzaken geregeld worden. Van praktisch administratieve zaken tot aan juridische en fiscale zaken. Deze administratieve, juridische en fiscale zaken lopen dwars …

Lees meer