Erven

Wanneer mag je de erfenis verdelen?

De erfenis mag je verdelen op het moment dat de erfenis “rijp is voor verdeling”. Dat klinkt als één plus één is twee, maar dit blijkt in de praktijk niet zo vanzelfsprekend te zijn. Hier gaat een aantal voorwaarden aan vooraf. Daarnaast zijn er meerdere factoren die van invloed zijn op de snelheid, waarmee je de erfenis kunt afwikkelen. Dus ervan uitgaande dat de erfenis positief is, duurt het al snel zes maanden tot één jaar voordat je de erfenis kunt gaan verdelen. Maar er zijn ook erfenissen die jaren onverdeeld blijven.

Voorwaarden om te verdelen

Aan een aantal voorwaarden moet voldaan zijn, vóórdat je de erfenis mag verdelen.
Denk hierbij aan;

 • dat alle erfgenamen bekend moeten zijn of vertegenwoordigd.
 • dat alle erfgenamen kenbaar hebben gemaakt de erfenis wel of niet te aanvaarden.
 • dat alle schulden zijn voldaan.
 • dat alle belastingschulden, inclusief erfbelasting zijn betaald.
 • dat alle erfgenamen het met elkaar eens zijn over de verdeling.

Hoe snel kun je afwikkelen?

Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de snelheid waarmee je een erfenis kunt afwikkelen.
De lijst kan lang zijn, maar denk o.a. aan;

 • Hoe snel zijn alle erfgenamen gevonden.
 • Hoe snel hebben alle erfgenamen kenbaar gemaakt of ze wel of niet aanvaarden.
 • Is er een executeur.
 • De bevoegdheden van de executeur.
 • Is de administratie van de overledene op orde of is er veel uitzoekwerk.
 • Is er buitenlands bezit.
 • Moeten er eerst bezittingen verkocht worden om de schulden te kunnen voldoen.
 • Zit je als erfgenamen op één lijn.

Conflicten bij de verdeling

De verdeling van de erfenis blijkt in de praktijk vaak een emotionele aangelegenheid en leidt helaas vaak tot conflicten. Vaak komen onverwerkte en onbesproken emoties boven, waardoor de verdeling van de erfenis een principekwestie wordt en waarbij de gemoederen hoog kunnen oplopen. We maken niet alleen als broers en zussen ruzie. Door de toename in echtscheidingen, ontstaan er ook steeds meer samengestelde gezinnen, waarbij onenigheid ontstaat tussen kinderen en hun langstlevende stiefouder.