Privacyverklaring

Van de Pas Coaching – Zorgeloos Erven

Ik, Natascha van de Pas en de mensen met wie ik samenwerk hechten waarde aan privacy. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.  

Door mijn website te bezoeken ga je akkoord met onderstaand Privacy Statement, zo ook wanneer je offline gegevens met mij deelt.

Welke gegevens verzamel en bewaar ik?

De gegevens die jij aan mij verstrekt;

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerk ik je persoonsgegevens?

Ik verzamel alleen die gegevens die ik nodig heb om je vragen te kunnen beantwoorden en om de opdracht die je aan mij hebt verstrekt te kunnen uitvoeren. Ik deel je gegevens niet met anderen die niets te maken hebben met jouw vragen en/of opdracht. Laat staan dat ik je persoonsgegevens verkoop!

Wanneer je een klant van mij bent of een vraag hebt gesteld via mijn contactformulier op de website, gebruik ik je email adres en naam om je informatie te sturen. Ik doe dat alleen als je me hebt laten weten dat je dat wilt. Ik stuur niet vaak informatie, alleen maar als ik – voor jou –  relevante informatie met je wil delen op het gebied van erfrecht en estateplanning. Iedereen die deze e-mails niet meer wil ontvangen, kan via een mail laten weten, niet langer informatie te willen ontvangen.

Hoelang bewaar ik persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om mijn werk voor jou te kunnen doen of om het voort te zetten na een pauze.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt jouw persoonsgegevens bij mij altijd inzien, laten aanpassen of verwijderen. Neem even contact met me op als je dat wilt via:info@zorgelooserven.nl of: 06 577 869 86.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Met welke Tools beheer ik mijn klantgegevens?

Microsoft Office 365

Mijn Cookies

Ik gebruik alleen functionele cookies, waarbij je IP-nummer is geanonimiseerd.

Wijzigen van dit privacybeleid

Ik houd mij het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zal ik op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 oktober 2020.

Van de Pas Coaching
Natascha van de Pas
Bloemendaalseweg 57-A
2061 CC  Bloemendaal
06 577 869 86
info@zorgelooserven.nl