Nalaten

Een levenstestament wordt steeds relevanter

In een levenstestament leg je vast wie namens jou mag handelen op het moment dat je in een situatie belandt, waarin je dat niet langer zelf kunt. Denk aan dementie, coma of een zwaar ongeluk. Je benoemt een vertrouwenspersoon die beslissingen mag nemen op basis van de instructies die je zelf hebt vastgelegd, toen je nog prima in staat was je wensen te verwoorden. Een levenstestament geeft je dus de mogelijkheid om de regie over je eigen leven te behouden, zodra je daar niet zelfstandig meer toe in staat bent.

Wat is een levenstestament

Een levenstestament is een volmacht en alleen geldig tijdens je leven.

Vandaar dat de term testament verwarrend kan overkomen, omdat het geen testamant is. Een levenstestament bestaat meestal uit twee volmachten; één om je financiële belangen te behartigen en één om je medische en persoonlijke belangen te behartigen.

Waarom een levenstestament?

Regie behouden over je eigen leven

  • In goede doen kun je zelf bepalen wie jouw financiële, medische en persoonlijke belangen gaat behartigen op het moment dat je dat zelf niet meer kunt.
  • Je kunt gedetailleerde instructies vastleggen omtrent al je wensen.

Je partner ontzorgen

  • Het meest in het oog springende (financiële) voorbeeld is de gezamenlijke eigen woning die op beider naam staat. Die mag je nooit in je ééntje verkopen, zonder toestemming van de ander. Met een volmacht in het levenstestament, kun je er voor zorgen dat je niet onnodig beperkt wordt in je handelen, omdat de ander niet meer handelingsbekwaam is.
  • Heel persoonlijk, maar (moeilijke) medische beslissingen kunnen makkelijker te accepteren zijn, als ze worden gemaakt conform de wensen vastgelegd in een levenstestament.

Geld besparen

  • Uit oogpunt van nalatenschapsplanning kun je in een levenstestament vastleggen dat de door jou benoemde gevolmachtigde bevoegd is om schenkingen te doen. Op die manier kun je zowel erfbelasting als eventuele zorgkosten besparen.