Erven

Hoe zit het met de erfbelasting?

Als je een erfenis ontvangt dan moet je hierover erfbelasting betalen. Er is een vrijgesteld bedrag voor iedere erfgenaam die waarde uit dezelfde erfenis ontvangt. Hoe verder je “afstaat” van de overledene, hoe lager de vrijstelling en hoe hoger het belastingtarief. Alle vrijstellingen en tariefgroepen vind je uiteraard op de website van de belastingdienst.

“Afstaat” heb ik tussen aanhalingstekens geplaatst, omdat je partner waarmee je getrouwd bent of waarmee je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan in het erfrecht een hele andere status heeft dan de partner waarmee je samenwoont. Als je als samenwoners niets regelt in een testament ben je helemaal geen erfgenamen van elkaar, ook al heb je het idee dat je dicht bij elkaar staat.

Wie doet de aangifte erfbelasting?

Dit is afhankelijk van het feit of er wel of geen executeur is. De aangifte moet in ieder geval binnen acht maanden binnen zijn bij de belastingdienst. Je mag om uitstel vragen. Maar let op; vanaf acht maanden, brengt de belastingdienst rente in rekening over de nog te betalen erfbelasting.

Er is geen executeur

Als er geen executeur is, doe je als erfgenaam in principe zelf aangifte. Indien je een gevolmachtigde hebt benoemd, kan hij of zij de aangifte doen. Je kunt het ook uitbesteden aan een belastingadviseur.

Er is wel een executeur

Als er wel een executeur is, doe je als executeur aangifte voor alle erfgenamen. Sterker; het is je verantwoordelijkheid als executeur om de aangifte te doen. Daarbij ben je met je hele eigen vermogen aansprakelijk voor het betalen van de erfbelasting. De belastingdienst kan eventueel te weinig betaalde erfbelasting op jou verhalen.

UIT DE PRAKTIJK

Huis in de verkoop om erfbelasting te betalen

Een dochter en een zoon erven na het overlijden van hun vader het ouderlijk huis. De hypotheek op het huis is al jaren geleden helemaal afgelost. De WOZ-waarde van het huis bedraagt € 560.000,-. Dit betekent dat ze beiden erfbelasting moeten betalen over € 280.000,-. Op basis van de actuele vrijstelling en tarieven, zijn ze ieder ruim € 39.000,- erfbelasting over het huis verschuldigd. Dat bedrag is veel hoger dan het resterende banktegoed van hun vader. Ze gaan het huis verkopen, zodat ze van de opbrengst het totale bedrag aan erfbelasting kunnen betalen.

SAMENGEVAT

Als je erfdeel hoger is dan het van belasting vrijgestelde bedrag, zul je over het bedrag boven de vrijstelling erfbelasting moeten betalen. Als er een executeur is, verzorgt de executeur de aangifte. Is er geen executeur dan moet je het zelf regelen. De belastingdienst wil de aangifte binnen acht maanden ontvangen hebben. Daarna rekent de dienst rente over de nog te betalen erfbelasting.