Nalaten

Een testament is voor iedereen relevant

We denken niet graag na over wat er gebeurt op het moment dat we er niet meer zijn. Laat staan dat we nadenken over wat we nou precies nalaten aan anderen, zodra we er niet meer zijn. Maar het gebeurt uiteraard wel ooit. En dan weet ik zeker dat op dat moment je nabestaanden heel blij zijn als je hen zo goed mogelijk achterlaat. Met een testament kun je een aantal zaken in ieder geval goed regelen en vastleggen. Exact zoals je het zelf wilt én met zorg voor je nabestaanden.

Wat is een testament?

Een testament is een hoogstpersoonlijk document, waarin je onder andere schriftelijk vastlegt aan wie je nalaat of wie je eventueel uitsluit. Een testament is maatwerk; je kunt zelf bepalen hoe gedetailleerd je wilt vastleggen wat er met je nalatenschap moet gebeuren en wie de afwikkeling van je nalatenschap verzorgt. Een testament is je uiterste wil(sbeschikking). Een notaris legt in een testament dus alleen jouw uiterste wil vast. Als je samen zaken wilt regelen, dan laat je beiden een testament opstellen.

Waarom een testament?

Zoals hierboven gezegd; een testament is een hoogstpersoonlijk document, dus er zijn talloze redenen, waarom je een testament zou willen laten opmaken.

In grove lijnen, komen we om onderstaande redenen in actie:

Zelf kunnen bepalen

 • Je wil graag zelf bepalen aan wie je wat nalaat.
  Denk aan; nieuwe partner, kleinkinderen, stiefkinderen, vrienden, een goed doel.
 • Je wil graag iemand uitsluiten.
  Denk aan onterven kind(eren), uitsluiten aangetrouwde familie.

Extra zorg voor je nabestaanden

 • Je wil de (financiële) positie van je nieuwe partner versterken.
 • Je wil de (financiële) positie van je kinderen beter beschermen.
 • Je wil reeds gedane schenkingen aan je kinderen “compenseren” via de erfenis.
 • Je wil een voogd of bewindvoerder benoemen.
 • Je wil voorkomen dat er nog vermogen bij je ex-partner terecht kan komen.
 • Je wil besparen op erfbelasting.

Gedoe voorkomen

 • Je wil een executeur benoemen.
 • Je wil iets vastleggen omtrent je buitenlandse bezittingen.
 • Je wil iets vastleggen over je eigen bedrijf.