Over mij

Waarvoor kun je mij inschakelen?

Zodra je te maken krijgt met een erfenis en je hebt vragen over wat er op je af komt, kun je mij benaderen en inschakelen. Maar je kunt mij ook benaderen als je eens wilt “sparren” over je huidige situatie en je afvraagt of het verstandig is om één en ander vast te leggen voor later.

Erven:  Als je te maken krijgt met een erfenis;

Kan ik je op weg helpen, overzicht creëren of zelfs een deel van het werk uit handen nemen om zo de afwikkeling in goede banen te leiden.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Vraagbaak op de achtergrond.
 • Opstellen stappenplan.
 • Bijstaan in je rol als (gevolmachtigde) erfgenaam.
 • Bijstaan in je rol als executeur.
 • Aanspreekpunt voor instanties.
 • Begeleiding bij bezoek notaris.
 • Opstellen boedelbeschrijving.
 • Afhandelen praktische en administratieve zaken.
 • Hulp bij aangifte erfbelasting.
 • Hulp bij verdeling erfenis.

Kan ik bemiddelen tussen jullie als erfgenamen wanneer onderling oplopende spanningen en eventueel wantrouwen de afwikkeling van de erfenis vertraagt of tot stilstand brengt.

Nalaten: Als je nu zaken wil regelen voor later;

Kan ik aan de hand van je huidige situatie en wensen een schets maken, welke zaken verstandig zijn om nu goed te regelen of vast te leggen, zodat je later onaangename verrassingen voorkomt.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Inzicht in hoe je huidige “burgerlijke staat” bepaalt wie je erfgenamen zijn.
 • Inzicht in het belang van een testament als je ongetrouwd samenwoont, gescheiden bent of opnieuw een samengesteld gezin vormt.
 • Inzicht in de mogelijkheden van een levenstestament.
 • Wensen vastleggen ter voorbereiding op een (mogelijk) bezoek aan de notaris.
 • Inzicht in hoe je je dierbaren verzorgd kunt achterlaten.
 • Inzicht in hoe je nu mogelijk gedoe tussen erfgenamen later, kunt voorkomen.