Erven

Erfgenaam ben je meestal op basis van een bloedband. Veelal bij geboorte bepaald. Erfgenaam zijn, is dus geen vrijwillige keuze. Dat worden we ons vaak pas bewust op het moment dat een dierbare overlijdt en we verplicht zijn in actie te komen. En….indien er geen testament is, waarin anders bepaald, zul je als erfgenamen tezamen in actie moeten komen. Samen beslissen. Dit maakt het er lang niet altijd eenvoudiger op….

Wat erven we eigenlijk?

Als we aan een erfenis denken, denken we al snel aan geld, (waardevolle) spullen en een eventueel eigen huis. Dat is ook terecht. We erven in Nederland verreweg de meeste waarde in de vorm van …

Lees meer

Waar moet ik beginnen?

Zodra een dierbare overlijdt, handel je meestal op adrenaline en ben je vooral bezig met alle zaken rondom de uitvaart. Als mogelijk erfgenaam is één ding ook in die dagen al van wezenlijk belang. Gedraag …

Lees meer

Aanvaarden of verwerpen?

Als vaststaat dat je erfgenaam bent, heb je de keuze om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Als je de erfenis aanvaardt, kun je dit “zuiver” doen of “beneficiair”. Beneficiair aanvaarden heet ook wel …

Lees meer

Wie wikkelt de erfenis af?

Via de wet is bepaald wie een erfenis mag afwikkelen. Wat je nalaat, is alleen maar bestemd voor je erfgenamen. Het zijn in principe dus ook de erfgenamen die de erfenis afwikkelen. Tenzij er anders …

Lees meer

Wat moet altijd gebeuren?

Als je te maken krijgt met de afwikkeling van een erfenis, dan moeten er veelzaken geregeld worden. Van praktisch administratieve zaken tot aan juridische en fiscale zaken. Deze administratieve, juridische en fiscale zaken lopen dwars …

Lees meer

Ik ben executeur en nu?

Soms is het van te voren overlegd of verteld en weet je dat je benoemd bent tot executeur in iemands testament. Maar het kan net zo goed gebeuren dat je benoeming tot executeur als een …

Lees meer

Hoe zit het met de erfbelasting?

Als je een erfenis ontvangt dan moet je hierover erfbelasting betalen. Er is een vrijgesteld bedrag voor iedere erfgenaam die waarde uit dezelfde erfenis ontvangt. Hoe verder je “afstaat” van de overledene, hoe lager de …

Lees meer

Wanneer mag je de erfenis verdelen?

De erfenis mag je verdelen op het moment dat de erfenis “rijp is voor verdeling”. Dat klinkt als één plus één is twee, maar dit blijkt in de praktijk niet zo vanzelfsprekend te zijn. Hier …

Lees meer