Erven

Erfgenaam ben je meestal op basis van een bloedband. Veelal bij geboorte bepaald. Erfgenaam zijn, is dus geen vrijwillige keuze. Dat worden we ons vaak pas bewust op het moment dat een dierbare overlijdt en we verplicht zijn in actie te komen. En….indien er geen testament is, waarin anders bepaald, zul je als erfgenamen tezamen in actie moeten komen. Samen beslissen. Dit maakt het er lang niet altijd eenvoudiger op….

Wat moet altijd gebeuren?

Als je te maken krijgt met de afwikkeling van een erfenis, dan moeten er veelzaken geregeld worden. Van praktisch administratieve zaken tot aan juridische en fiscale zaken. Deze administratieve, juridische en fiscale zaken lopen dwars …

Lees meerWat moet altijd gebeuren?